Huisregels


Voor een goed verloop van deze feestelijke dag en voor een ieders veiligheid hebben wij, als bestuur, de volgende huisregels opgesteld :

-Deelname aan de activiteiten en betreden van het feestterrein is op eigen risico.
-Alcohol wordt alleen verstrekt aan personen van 18 jaar en ouder.
-Om alcoholhoudende dranken te kunnen kopen dient met in het bezit te zijn van een geldig armbandje.
-Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
-Bezoekers die onder invloed zijn van drank en/of drugs zijn kunnen worden geweigerd.
-In het bezit zijn van en/of het gebruik van drugs is uitdrukkelijk verboden!
-Het is niet toegestaan, om op het feestterrein, alle soorten drank in glas of blik in bezit te hebben.
-Geweld, agressie, diefstal en vernielingen worden niet getolereerd. Wij hanteren een "zerotolerancebeleid".
-Veroorzaken van schade wordt verhaald op de veroorzaker(s).
-Bij schade door vandalisme en/of andere ongeregeldheden wordt direct de politie ingeschakeld.
-Bezoekers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie.
-Roken in de tent of op het terrein is verboden.
-Deponeer uw afval in de aanwezige afvalbakken en lever uw plastic glazen in bij de bar.
-Bezoekers dienen zich te houden aan een normale omgang met elkaar en dienen op
geen enkele manier overlast te veroorzaken bij andere aanwezigen.
-Oranjevereniging Oostkapelle heeft de normale gangbare normen en waarden hoog in het vaandel staan, bezoekers worden geacht dit door hun doen en laten te ondersteunen.
-Bezoekers staan toe dat er foto’s worden genomen en geven toestemming voor publicatie. 

Bij deelname aan de Koningsdag-activiteiten en/of bij het betreden van het feestterrein gaat men akkoord met deze huisregels.